OPNINGSTIDER

Telefonen får følgjande åpningstider frå og med fredag 11.06.21:  

Mandag - Torsdag: 
kl 06:00 - 16:30  

Fredag 
kl 06:00 - 04:00

Lørdag 
kl 16:00 - 04:00