VIDEREFØRING AV ÅPNINGSTIDER

Då me fortsatt har ein del utfordringar med sjukdom/bemanning vert me dessverre nøydd å vidareføra åpningstidene fram til og med torsdag 18. februar.


Telefonen har følgjande åpningstider:

Mandag – fredag: kl 06:00 – 18:00.

Lørdag – søndag: stengt