Åpningstider pga. Covid

Då me møter ein del utfordringar knytta til Covid, blant anna som følge av dei nyaste restriksjonane, ser me dessverre ingen anna utveg enn å innføra åpningstider inntil dei nyaste restriksjonane er letta, anslagsvis 18. januar.

Telefonen får følgjande åpningstider: 
Mandag - fredag: kl 06:00 - 18:00
Lørdag - søndag: stengt

Endringane gjeld frå fredag 08/01-21 kl 18:00