Måned: januar 2021

Åpningstider pga. Covid

Då me møter ein del utfordringar knytta til Covid, blant anna som følge av dei nyaste restriksjonane, ser me dessverre ingen anna utveg enn å innføra åpningstider inntil dei nyaste restriksjonane er letta, anslagsvis 18. januar. […]