OPNINGSTIDER

Då me har ein del utfordringar med sjukdom/bemanning vert me dessverre nøydd å innføra opningstider inntil vidare. Telefonen får følgjande åpningstider: ODDETALSVEKER Mandag – Torsdag: kl 06:00 – 18:00 Fredag kl 06:00 – Søndag kl 18:00 […]

Åpningstider pga. Covid

Då me møter ein del utfordringar knytta til Covid, blant anna som følge av dei nyaste restriksjonane, ser me dessverre ingen anna utveg enn å innføra åpningstider inntil dei nyaste restriksjonane er letta, anslagsvis 18. januar. […]