Stengt

Me held diverre stengt frå og med 01.07.21. Eventuell åpningsdato er for tida usikker.

OPNINGSTIDER

Telefonen får følgjande åpningstider frå og med fredag 11.06.21: Mandag – Torsdag: kl 06:00 – 16:30 Fredag kl 06:00 – 04:00 Lørdag kl 16:00 – 04:00

Åpningstider pga. Covid

Då me møter ein del utfordringar knytta til Covid, blant anna som følge av dei nyaste restriksjonane, ser me dessverre ingen anna utveg enn å innføra åpningstider inntil dei nyaste restriksjonane er letta, anslagsvis 18. januar. […]